Vermogensstatuut

Een vermogensstatuut brengt de afspraken uit het familiestatuut tot leven. Rendante informeert over bestaande of nog toe te voegen vermogenscomponenten in relatie tot uw doelstellingen: uw onderneming, vastgoed, private equity investeringen en beursgenoteerde beleggingen.

Vaak is het inkomen of de cash flow bij leven en na overlijden bepalend voor de omvang van het liquide vermogen en daarmee voor de beleggingen, investeringen en de verhouding rendement-risico. Een goed vermogensstatuut legt afspraken vast, maar biedt voldoende ruimte voor aanpassingen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de familie.