Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Rendante BV kan Rendante BV persoonsgegevens over u verwerken, die noodzakelijk zijn voor een optimale begeleiding. Door gebruikmaking van onze diensten geeft u toestemming aan ons deze persoonsgegevens te verwerken. Rendante kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-uw voor- en achternaam

-uw adresgegevens

-uw telefoonnummer

-uw functie

-uw e-mailadres

-uw IP-adres

-alle persoonsgegevens, persoonlijk, fiscaal, juridisch en/of financieel die Rendante BV met uw toestemming nodig heeft om aan haar opdracht invulling te kunnen geven.

Waarom Rendante BV gegevens nodig heeft

Rendante BV gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit estate planning en/of vermogensbegeleiding.

Rendante BV verwerkt uw persoonsgegevens tevens om telefonisch met u contact op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Dit kan geschieden door middel van telefoon, e-mail en/of per post.

Hoe lang Rendante BV gegevens bewaart

Rendante BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn eisen.

Rendante BV hanteert een maximale bewaartermijn van 20 jaar

Delen met anderen

Rendante BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar angelique.poiesz@rendante.nl. Rendante BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Rendante BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rendante BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Rendante BV via angelique.poiesz@rendante.nl. www.rendante.nl is een website van Rendante BV.

Rendante BV is als volgt te bereiken:

adres; Huize Muyserick, Maurick 1, 5261 NA Vught

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65028716

Telefoon: 06 – 122 445 97

e-mailadres: angelique.poiesz@rendante.nl