Monitoring

Als uw familievermogen groeit, groeit ook het aantal vermogensbestanddelen. Soms tot onoverzichtelijke proporties. Rendante zorgt voor inzicht en overzicht. Met onze monitoring laten we zien hoe uw vermogen is samengesteld, waar geplande en ongeplande ontwikkelingen plaatsvinden en welke invloed deze hebben op uw doelstellingen.

Rendante houdt banken en andere dienstverleners scherp, zowel bij het aangaan van (effecten-) dienstverlening als bij het nakomen van afspraken.