Toezicht

Binnen uw ondernemingen en deelnemingen mist u soms onafhankelijkheid en specifieke competenties. Zo ook in de toezichthoudende organen. Hoe zorgt u voor een evenwichtige samenstelling?

Rendante kan de onafhankelijke, neutrale en soms doorslaggevende stem zijn in een investeringscomité, het bestuur van een Stichting Administratiekantoor of in een Raad van Commissarissen. Of we hebben een toezichthoudende rol in een bedrijf waar u een substantiële deelneming in heeft.