Jong geleerd

Opgroeien in een vermogende familie is minder gemakkelijk dan veel mensen denken. Op de nieuwe generatie rust de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met het vermogen.

Rendante leidt uw jongvolwassen kinderen op, bijvoorbeeld door ze te laten ‘spelen’ met aansprekende aandelen, door ze te begeleiden bij het opzetten van een goede doelenstichting of familiefonds en door de eigen onderneming onder de loep te nemen. Zo leren ze vast te houden aan de uitgangspunten en criteria van het vermogensstatuut en komen ze in aanraking met vrijwel alle investeringsprincipes. Daarnaast is het een leuke manier om van elkaar te leren en elkaar te versterken.