Aansturen

Waarschijnlijk heeft uw familie meerdere adviseurs. Wie zorgt ervoor dat de onderlinge afstemming klopt? Dat deadlines worden gehaald en dat de checks and balances op orde zijn? U kunt het zelf doen. Maar wilt u dat ook?

Rendante neemt dit werk graag van u over. We zijn gewend namens families mensen aan te sturen, partijen scherp te houden en dubbel werk te voorkomen.