Toekomstproof

Zijn uw huwelijkse voorwaarden meegegroeid met uw vermogen? Passen ze bij uw huwelijksgeluk? Zijn ze echtscheidingsproof?


Staan er bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst die uw erfgenamen kan benadelen? Zijn de voogdij- en bewindbepalingen goed en duidelijk omschreven?
En hoe moet uw vermogen worden beheerd als u (tijdelijk) wegvalt.

Rendante helpt u bij de gedachtevorming rondom o.a. bovenstaande onderwerpen alsmede ondersteunen wij u bij het vastleggen van een heldere en gezamenlijke visie op uw vermogen.