Tegendruk

Is de structuur van uw onderneming optimaal vormgegeven om de belastingdruk bij bedrijfsopvolging fors te reduceren?

Wilt u als ondernemer gebruik maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) om vermogen over te dragen aan uw kinderen? Prima. Zelfs als u het niet reëel acht dat een van uw kinderen de onderneming daadwerkelijk overneemt. Sleutelwoorden: tijdige planning en optimale bedrijfsstructuur. Goede toepassing van de BOR kan de belastingdruk bij overlijden of schenking terugbrengen van 40% naar 3,4%.

De toegenomen complexiteit hierbij is hoog, zodat Rendante hiervoor met de juiste adviseurs schakelt, de samenwerking tussen de verschillende partijen coördineert, zodat de specialisten met elkaar samenwerken en elkaar versterken, allemaal in uw belang.