Gelijke behandeling

U heeft 100% van de aandelen. En u houdt van al uw kinderen even veel. Eén van hen volgt u straks op. Hoe zorgt u ervoor dat al uw kinderen 100% van u én van elkaar blijven houden?

Zit uw vermogen voornamelijk in uw bedrijf? Dan is er vrijwel zeker sprake van tegengestelde belangen tussen uw opvolger en de andere kinderen. Die openbaren zich in de uitleg van afspraken over onder meer dividend, huur, leningen binnen het bedrijf of privé en over informatieverschaffing.

Rendante maakt de tegengestelde belangen bespreekbaar vóór de opvolging. Doel van onze procesbegeleiding: een familiebrede visie op de onderneming en het familievermogen. Resultaat: een breed gedragen familiestatuut en zo nodig, in overleg met uw adviseurs, aanpassing van de bestaande afspraken en overeenkomsten. Transparantie, open communicatie en het managen van ieders verwachtingen maakt het verschil tussen een succesvolle toekomst van het bedrijf en de teloorgang ervan. Goede estate planning versterkt de familieverhoudingen.