Gebaat bij details

Nadat adviseurs hun advies hebben uitgebracht zorgt Rendante – in nauw overleg – dat dit wordt uitgevoerd.

Wij letten bij de uitvoering op de details, controleren periodiek of de gemaakte keuzes nog steeds passend zijn, aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan zodat de doelen van het advies daadwerkelijk worden gerealiseerd.