Goed in generaties

Communicatie en vertrouwen zijn de meest essentiële onderwerpen binnen vermogensplanning. Rendante creëert een omgeving waarin u gestimuleerd wordt om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over het familievermogen. Daarbij slaat Rendante bruggen tussen familierecht, ondernemingsrecht en vermogenscomponenten. We kijken naar volgende generaties en zijn daarmee heel persoonlijk. Herkent u zich in een van de volgende voorbeelden? Neem dan contact met ons op.

Overdracht vermogen

Het hebben van vermogen geeft een extra dimensie aan de opvoeding van uw kinderen.
Lees meer >>

Gelijke behandeling

U heeft 100% van de aandelen. En u houdt van al uw kinderen even veel. Eén van hen volgt u straks op. Hoe zorgt u ervoor dat al uw kinderen 100% van u én van elkaar blijven houden?
Lees meer >>

Tegendruk

Is de structuur van uw onderneming optimaal vormgegeven om de belastingdruk bij bedrijfsopvolging fors te reduceren?
Lees meer >>

Gebaat bij details

Nadat adviseurs hun advies hebben uitgebracht zorgt Rendante – in nauw overleg – dat dit wordt uitgevoerd.
Lees meer >>

Toekomstproof

Zijn uw huwelijkse voorwaarden meegegroeid met uw vermogen? Passen ze bij uw huwelijksgeluk? Zijn ze echtscheidingsproof?
Lees meer >>

Eerlijke heffing

U wilt letterlijk leven als God in Frankrijk. Of in een ander land. Nederland heeft weinig verdragen op het vlak van schenk- en erfbelasting. Met vaak gedeeltelijke of gehele dubbele heffing als resultaat.
Lees meer >>